paylaş
FaceBook

İslamın beş şartından biri olan namaz kılmak, İslam dininden kişinin" imandan" sonra yapması gereken ibadettir. İslam dininin temeli olan namaz ibadeti, bizler için kaçınılmaz derecede önemlidir. Günümüzde her ne kadar namazın önemi idrak edilmese de namaz kişiyi Allah'a yakınlaştırır, içini huzur doldurur, kötülüklerden uzaklaştırmasını, sağlıklı olmasını sağlar. Namaz öyle ki Allah'ın bizlere sunduğu nimetlere şükranımızı sunmamıza aracı olur. Namaz ile ilgili hadisleri, ayetleri ve bunun üzerine söylenilen sözleri okuyarak

http://islamisigi.de/joomla-images/logo/40hadis.png

 1.  Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın
 2. Mü'minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır
 3. Abdest alanın günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar
 4. Güzel abdest alanın geçmiş günahları bağışlanır
 5. Abdest alan günahlarından arınır
 6. Ahirette Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bizi nasıl tanıyacak?
 7. Temizlik imanın yarısıdır
 8. Kimler cennetin istediği kapısından girer?
 9. Ezan nedir? Nasıl okunur? İlk Safta olmanın önemi nedir?
 10. Kıyamet günü boyunları en uzun olanlar müezzinlerdir
 11. Çünkü müezzinin sesinin ulaştığı yere kadarki alanda bulunanlar okuyanın lehine şahitlik yaparlar
 12. Namaz için kamet edilince şeytan arkasını dönüp kaçar
 13. Kim ezanı işittiği zaman şu duayı (Ezan Duası) okursa
 14. Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez
 15. Her gün içinde beş defa yıkandığı bol sulu bir ırmak gibidir
 16. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir
 17. Beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında işlenen küçük günahlara keffârettir
 18. Namaz önceki günahlarına keffâret olur
 19. İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer
 20. Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir
 21. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir
 22. Onları namaz kılarken bıraktık; yanlarına da namaz kılarken varmıştık
 23. İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider
 24. Allah Taâlâ o kimseye cennetteki ikramını hazırlar
 25. Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder
 26. Ben mescide gelip giderken attığım her adıma sevap yazılmasını istiyorum
 27. Ey Selime oğulları! Yurtlarınızdan ayrılmayınız ki, adımlarınıza sevap yazılsın
 28. Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar, uzak mesafelerden camiye yürüyerek gelenlerdir
 29. Karanlık gecelerde mescidlere yürüyerek giden kimselere, kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz
 30. Güçlükler de olsa abdesti güzelce almak, mescidlere doğru çok adım atmak
 31. Riyâzü's Sâlihîn'in Namaz Bölümü Hadis Rehberi. Mescidlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir adamı gördüğünüz zaman
 32. Kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece, o kişi namazda sayılır
 33. Allahım! Bunu bağışla, buna rahmetinle muamele et, diye dua ederler
 34. Sizler ise, namazı beklediğinizden bu yana hep namazda gibi olmaya devam ettiniz
 35. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir
 36. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan yirmi beş kat daha fazladır
 37. O halde davete icâbet et, cemaate gel
 38. Hayye 'ale's-salâh, hayye 'ale'l-felâh'ı işitiyor musun? Öyleyse mescide gel
 39. En sonunda cemaate gelmeyen adamlara gidip onlar içindeyken evlerini yakayım
 40. Yarın Allah'a müslüman olarak kavuşmak isteyen kimse, şu namazlara ezan okunan yerde devam etsin
 41. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir, Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer
 42. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir
 43. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi
 44. İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır
 45. Onların kalplerinde gizledikleri şeylerin hesabı da Allah'a aittir
 46. Muhakkak ki sen Ehl-i kitap olan bir topluma gidiyorsun
 47. Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır
 48. Namazı terkeden kimse küfre düşer
 49. Namazdan başka herhangi bir amelin terkini küfür saymazlardı
 50. Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır
 51. Meleklerin Rableri huzurunda saf bağlayıp durdukları gibi saf bağlasanız ya!
 52. İnsanlar ezan okumanın ve namazda ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi
 53. Erkeklerin en çok sevap kazanacağı saf ilk saf, en az sevap kazanacakları saf son saftır
 54. Bir topluluk devamlı surette gerilerse, Allah onları geri bırakır
 55. Saflarınızı düz tutunuz
 56. Şüphesiz Allah safların sağ tarafında bulunanlara rahmet eder; melekleri de dua ederler
 57. Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar
 58. Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır
 59. İki rek`at sünneti bütün gereklerini yerine getirerek mükemmel şekilde kılardım
 60. Resûlullah sabah namazının iki rek`at sünnetini o kadar hafif kılardı ki
 61. Ey bizim Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk
 62. Biriniz sabah namazının iki rek`at sünnetini kılınca sağ tarafı üzerine yatsın
 63. Bu vakit, gök kapılarının açıldığı bir zamandır
 64. İkindi namazının farzından önce dört rek`at namaz kılan kimseye, Allah rahmetini ihsân etsin
 65. Akşamın farzından önce (iki rekat) namaz kılınız
 66. Biriniz cumanın farzını kılınca, ardından dört rekat namaz daha kılsın
 67. Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız
 68. Cuma namazına bir başka namaz ekleme
 69. Allah tekdir; tek olanı sever
 70. Peygamber efendimizin tavsiyesi
 71. Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir
 72. Evvabin namazının zamanı, ne zaman kılınır?
 73. Tahiyyetü'l-mescid namazı nasıl kılınır? Biriniz mescide girdiğinde, iki rekat namaz kılmadan oturmasın
 74. Bilal! cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum
 75. Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir
 76. Cuma namazını terkedenler (kılmayanlar) hakkında
 77. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın
 78. O cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır
 79. Bir kişi erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır
 80. Cuma günü duaların kabul edildiği zaman
 81. Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür
 82. Rabbimden ümmetimi diledim; O da bana ümmetimin geri kalan üçte birini bağışladı
 83. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?
 84. Namaz kılmayacak mısınız?
 85. Abdullah ne iyi adam! Keşke bir de gece namazı kılsa
 86. İnsanlar! İçinizde nefret ettiren kimseler var
883">