paylaş
FaceBook

Cehennem ehlini yakan en şiddetli ateşten biririsi de pişmanlık ve hasret ateşidir. Bunlar kısa ömürlerinde yaptıkları hata ve yanlışlardan dolayı kendilerini ebedi veya çok uzun olan bir azaba müstehak etmelerine yanarlar.

Uğrunda bu azaba müstehak oldukları zevk ve sefayı kaybetmelerine yanarlar. Sevdiklerin ayrı ve uzak düşmelerine yanarlar.
Cehennem ehli kendi kendilerine şunu söyleyip inlerler:

Kısa olan dünya hayatımızda biraz sabretseydik, şimdi her şey başka olurdu. Biz o zaman bu elemli ve karanlık ateş kuyularında yanıp azap çekmez, Allah-u Teala’nın nuruyla aydınlanmış cennetin geniş bahçelerinde, serin gölgelerde ve güzel köşklerde zevk ve sefa sürerdik

 

883">